VAT15 BV
Copyright 2015 VAT15 BV All Rights reserved E-Mail: info@vat15.eu Algemene voorwaarden
 
Contact
VAT15 BV
T: 06 25 29 91 29
E: info@vat15.eu
Dreeslaan 24
2672DN NAALDWIJK
Welkom bij VAT15.

VAT15 is een zelfstandig en onafhankelijk Belastingadviseur met als specialisatie het brede terrein van de
omzetbelasting inclusief de raakvlakken met de overdrachtsbelasting en de invoerrechten.

Omzetbelasting gaat verder dan het berekenen van BTW over de geleverde goederen en verrichte diensten. Zo zijn er
vele formaliteiten die nageleefd moeten worden, kan de vraag gesteld worden of bepaalde diensten wel tegen het
juiste tarief belast worden, leiden activiteiten in het buitenland misschien tot verplichten in dat land? Daarbij komt dat
er zeer regelmatig uitspraken zijn van Nederlandse en Europese Rechterlijke instanties die invloed kunnen hebben op
uw bedrijf, wij houden de ontwikkelingen en mogelijkheden daarvan dagelijks in de gaten.
Een aantal van de wikkelingen en mogelijke effecten zullen wij hier vermelden.

Toepassing verlaagde BTW tarief op aanvullende diensten, afzonderlijk bekijken of volgen deze een ander
regime?

Een van de meest in het oogspringende onderwerpen van het moment is naar wij menen de toepassing van het
verlaagde BTW tarief. In de meest recente jurisprudentie van de rechtbank Gelderland is geoordeeld dat het verlenen
van service diensten voor woningen ouder dan 2 jaar kan delen in de toepassing van het verlaagde BTW tarief.
Ook de uitspraak waarin de afzonderlijk in rekening gebrachte parkeerkosten toch konden wordne belast tegen 6% in
plaats van 21% geeft mogelijkheden voor soortgelijke situaties. U kunt hierbij denken aan vrijwel alle diensten die de
hoofd prestatie aantrekkelijker maken maar die afzonderlijk bezien niet direct onder het verlaagde tarief gerangschikt
kunnen worden.

Of er binnen Uw organisatie ook mogelijkheden bestaan om diensten te laten delen in het verlaagde BTW kunnen wij
samen met U beoordelen.


In 2015 BTW betaald in het buitenland, wacht dan niet tot 1 oktober 2016 met terugvragen

Heeft U in het kader van Uw onderneming BTW betaald in een lid staat van de Europese Unie, dan kunt U deze
wellicht terugvragen bij de buitenlandse belastingdienst. Meer weten, lees hier verder.

Toepassing nultarief bij afhaaltransacties

Heeft U afnemers die goederen bij Uw magazijn afhalen en past U het nultarief voor Intracommunautaire transacties
toe? Dan bestaat er een kans dat de Belastingdienst de toepassing van het nultarief ter discussie stelt. Meer weten,
lees hier verder.


Wanneer U de mogelijkheden voor Uw onderneming met ons door wilt nemen dan U kunt een e-mail sturen naar
info@vat15.eu of bellen met 06 25 29 91 29.

Met vriendelijke groet,
Jan-Willem den Ouden
Nieuws
Niet alle diensten moeten afzodnerlijk worden
bezien....


Welkom bij
VAT15 BV
Onafhankelijk BTW advies
Back
Next

Over
VAT15 heeft sinds haar oprichting zeer
uiteenlopende bedrijven geadviseerd en
ondersteund bij vraagstukken op het gebied van
de omzetbelasting of ook wel BTW. De de
klanten kunnen ...
Diensten
VAT15 verleent een breed scala aan diensten op
het gebied van de BTW. Hierbij kunt u denken
aan tijdelijke of aanvullende ondersteuning van
de fiscale afdeling, advies, compliance
werkzaamheden en ....